For large ensemble: 2221/0000/5perc/2 keyb (piano, synthesizer, celesta)/str (1.1.1.1.1); all instruments amplified except percussion
Duration: c. 18’
First Performance: March, 30, 2011, Asko|Schoenberg, cond. Clark Rundell
Written for the Asko|Schoenberg Ensemble, with financial support of Fonds Podiumkunsten

I. At Muller’s Bar & Dance Hall
II. In a Sunday Morning Haze
III. Mad Carousel


Pre-publication. For more information contact MCN. Mail to: rental.sales@mcn.nl

Program Note (in Dutch)

Soms vindt men op een rommelmarkt of in een stoffig hoekje op zolder zo’n oude doos vol herinneringen aan vervlogen tijden in de vorm van brieven, foto’s, prentkaarten, etc. Scenes from an old memory box is een soort kammerkonzert voor ensemble in drie delen, die associaties oproepen met (imaginaire) taferelen en herinneringen die men zou kunnen aantreffen in zo’n doos.

Deel I, At Muller’s Bar & Dance Hall, roept de uitgelaten sfeer op van een druk etablissement waar enthousiast gedronken, gegokt en gedanst wordt. Het soort café zoals dat in de eerste helft van de 20e eeuw in zwang was, met een pianola die er vrolijk op los tingeltangelt en een podium voor dansorkesten en variété.
In deel II, In a Sunday Morning Haze, heerst de sfeer van een nevelige zondagmorgen. De klokken van de dorpskerk zijn hoorbaar door de mist, als ook een eenzame, contemplatieve fluitmelodie. Opeens klinkt ergens uit een raam een flard van een populair liedje, waarna de muziek nog broeieriger wordt en afstevent op een climax vol zware pianoclusters.
In deel III, Mad Carousel keert de energie van deel I terug in een soort hyperactieve draaimolen, met dolgedraaide kermismuziekjes en draaiorgelklanken, maar ook met referenties aan de ‘banale’ dance-dreunen die tegenwoordig de kermis domineren.

De muziek moet echter niet programmatisch worden opgevat, en zeker niet als een naïef- pictoriale verklanking van nostalgische plaatjes: de titels en bovenstaande beschrijvingen zijn slechts associaties die ik zelf had bij het schrijven van deze muziek, maar iedere luisteraar dient voor zichzelf zijn of haar eigen associaties te maken bij deze muziek.

Click on the player below to listen to an audio sample of the first movement.
Click on the player below to listen to an audio sample of the second movement.
Click on the player below to listen to an audio sample of the third movement.