Duration: c. 18 min.
First Performance : April 28, 2006, Brabants Orkest, cond. Arie van Beek
Written for the Brabants Orkest
Commissioned by the Brabants Orkest and Fonds voor de Scheppende Toonkunst

Symphonic orchestral piece which develops from (almost) silence to a quiet sound landscape to a raging energy of wildly running 16th notes.


Program Note (in Dutch)
Running from Silence is een stuk dat zich geleidelijk ontwikkelt vanuit stilte via een verstild klanklandschap tot een heftig voortrazende energie. De (bijna) stilte en de leegte waarmee het stuk opent worden al gauw opgevuld door zachte, etherische klanken, waarmee de luisteraar wordt meegevoerd naar een onwerkelijk aandoend landschap. Op een gegeven moment ontsnapt uit dit landschap plotseling een regelmatige puls van zestiende noten, die het stuk een geheel andere kant uitstuwt: geleidelijk ontstaat er een tomeloze energie, die zonder adempauze voortraast in het hele orkest.
De titel ‘Running from Silence’ kan op twee manieren worden opgevat. Enerzijds verwijst de titel naar het feit dat het stuk, zoals eigenlijk alle muziek, zijn oorsprong heeft in stilte: stilte is het beginpunt van het traject dat in de loop van het stuk door een muzikale stroom wordt afgelegd – zoals in de betekenis van “the river runs from A to B”. Anderzijds verwijst de titel naar de manier waarop de energieke, steeds luider wordende zestiendenpuls lijkt wég te “rennen” van de stilte en verstilling waarmee het stuk begon.


Click on the player below to listen to an audio sample of Running from Silence.
Click on the player below to listen to a second audio sample of Running from Silence.
See a sample page from the score of Running from Silence below.
Order here.