Duration: c. 16'
First Performance : March 24, 2011, Royal Concertgebouw Orchestra, cond. David Robertson
Commissioned by the Royal Concertgebouw Orchestra and the Fonds Podiumkunsten.


Program Note (in Dutch)

Out of Control is een orkestwerk waarin het materiaal schijnbaar ongecontroleerd (oftewel ‘out of control’) de meest onvoorziene richtingen inslaat. Doorgaans probeert een componist bij het schrijven van een stuk zijn materiaal volledig onder controle te houden. Noten willen vaak van zichzelf al een bepaalde richting uitgaan, maar soms ben je het als componist niet eens met die richting (“nee, dit is te kitscherig”) en dan oefen je controle uit om te voorkomen dat de muziek die richting inslaat. In dit stuk wilde ik juist kijken in hoeverre ik die controle uit handen kon geven en het materiaal zijn eigen gang kon laten gaan.
Zo is een stuk ontstaan dat iets ongebreidelds en spontaans heeft, maar tegelijkertijd ligt er een zorgvuldig geconstrueerde ABABA-structuur aan het stuk ten grondslag (om vormeloosheid te voorkomen): de A-secties bestaan daarbij uit langzame, zwelgende muziek - die wellicht zowel associaties oproepen met ambientachtige muziek als met de adagio’s van Gustav Mahler -, terwijl de beide B-secties bestaan uit zeer energieke en ritmische passages uitmondend in een climaxmoment. In deze B-secties zijn de onvoorziene wendingen van het materiaal ook het meest duidelijk hoorbaar: zo duikt in de eerste B-sectie opeens een grotesk kermiswalsje op, terwijl in de tweede B-sectie de muziek geleidelijk afstevent op wilde, stampende popritmes…

Click on the player below to listen to an audio sample of Out of Control.
Click on the player below to listen to a second audio sample of Out of Control.